• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1994

  p.1 Belgie-Nederland, twee culturen    De redactie privaat
  Brunner Ch.
  5 Het vertrouwensbeginsel als instrument van belangenafweging in het huwelijksvermogensrecht
  Geelhand N.
  103 De aanknopingspunten van de nieuwe wet handelspraktijken
  Meeusen J.
  171 Verbintenissenrecht (1981-1992)    Overzicht van rechtspraak
  Kruithof R., Bocken H., De Ly F., De Temmerman
  751 Het T.P.R. verdertigd
  Storme M.
  757 Toespraak ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het T.P.R.
  Baeteman G.
  761 Pleidooi voor een terughoudende rechtsleer    De redactie privaat
  Van Gerven W.
  763 Enkele opmerkingen over sport en Nederlands Privaatrecht
  Klaassen C.J.M.
  789 Voor een hervorming van de Belgische Arbitragewet. Voorstellen van het CEPINA
  Keutgen G.
  807 Het beroep in burgerlijke zaken: zin of onzin?
  Heirbaut D.
  851 Onrechtmatige daad. Schade en Schadeloosstelling (1983-1992)    Overzicht van rechtspraak
  Schuermans L., Van Oevelen A., Persyn Chr., Ernst Ph., Schuermans J.-L.
  1455 Beginselen van Europees Privaatrecht    De redactie privaat
  Hondius E.
  1461 Mission et rĂ´le de la Cour de Cassation en France
  Jamin Chr.
  1497 Ondernemingsfinanciering door kredietinstellingen
  Byttebier K.
  1575 De WBEM: mededingingswetgeving naar Europees model of Belgische variaties op een thema?
  Van Den Bossche A.M.
  1615 Giften (1985-1992)    Overzicht van rechtspraak
  Puelinckx-Coene M.
  1879 De toverkunst van Isis    De redactie privaat
  Coene M.
  1885 Testeervrijheid en de zorg voor nabestaanden
  Perrick S.
  1925 De testeervrijheid en de verzorging van nabestaanden
  Puelinckx-Coene M.
  1977 Perspektieven voor de bevrijdende verjaring in het vermogensrecht (met ontwerpbepalingen voor een hervorming)
  Storme M.E.
  2047 Het co-ouderschap
  Lybaert D.
  2073 Personen- en familierecht (1988-1994)    Overzicht van rechtspraak
  Baeteman G., Gerlo J., Guldix E., Wylleman A., De Saedeleer, V., Jacobs K.