• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1999

  p.1 Verjaring van asbestclaims: naar een nieuw regime voor personenschade    De redactie privaat
  HONDIUS, E.
  7 De rechterlijke verzoening. Jurisdictionele aard en betekenis
  ROMMEL, G.
  61 Arbeidsrecht en gerechtelijk recht. Verstaan zij zich met elkaar?
  STORME, M. L.
  79 Altruïsme tot recht gekomen
  VAEL, L.
  131 Algemeen handelsrecht, handelspraktijken en consumentenbescherming 1992-1997    Overzicht van rechtspraak
  DE VROEDE, P., MERCHIERS, Y., DEMUYNCK, I.
  567 Het aansprakelijkheidsrecht in de steigers    De redactie privaat
  BOCKEN, H.
  579 De vergoeding voor het verlies van een kind ten gevolge van een verkeersongeval
  DE KEZEL, E.
  635 Non-conformiteit volgens het Weens Koopverdrag. Een onderzoek naar de al dan niet uniforme wijze waarop rechters van verdragsstaten de artikelen 35, 38, 39, 40 en 44 van het CISG interpreteren en toepassen
  DE GROOT, S.
  701 Misverstanden tussen partijen over wat is afgesproken: aanzet tot een least cost avoider-doctrine
  DE GEEST, G., DE MOOR, B.
  786 [Giften] Inleiding - Algemene geldigheidsvereisten
  PUELINCKX-COENE, M., GEELHAND, N., BUYSSENS, F.
  830 Schenkingen
  PUELINCKX-COENE, M., GEELHAND, N., BUYSSENS, F.
  972 Testamenten
  PUELINCKX-COENE, M., GEELHAND, N., BUYSSENS, F.
  1108 Bijzondere soorten giften
  PUELINCKX-COENE, M., GEELHAND, N., BUYSSENS, F.
  1175 De notariele tarieven in Nederland    De redactie privaat
  POLACK, J.M.
  1179 De Magistratenschool
  X.
  1277 Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een kritische beschouwing over de grondslagen van het Belgische schadevergoedingsrecht
  DE TEMMERMAN, B.
  1453 Over stille en openbare maatschappen
  VANANROYE, J.
  1585 Zelfregulering    De redactie privaat
  VAN GERVEN, W.
  1589 De positie en de handhaving van persoonlijkheidsrechten in het Belgisch privaatrecht
  GULDIX, E., WYLLEMAN, A.
  1665 De positie en de handhaving van persoonlijkheidsrechten in het Nederlandse privaatrecht
  LINDENBERGH, S.
  1709 De arbiters en hun bevoegdheden
  TAELMAN, P.
  1755 De vernietiging van de arbitrale uitspraak na de hervorming van het Belgisch arbitragerecht door de Wet van 19 mei 1998
  VERBIST, H.
  1779 Privaat bankrecht 1992-1998    Overzicht van rechtspraak
  TROCH, K., WYMEERSCH, E., DAMBRE, M.