• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1983 - Lustrum

  1 Twintig jaar TPR: omzien in dankbare verwondering
  Marcel Storme
  7 De invloed van de doctrine op de wetgeving    Preadvies
  Polak J.M.
  19 De invloed van de doctrine op de wetgeving    Preadvies
  Desmet J.
  45 De invloed van de doctrine op de wetgeving    Verslag van symposium
  Van Hoecke M. en Desmet J.
  61 De invloed van de doctrine op de wetgeving    Aanbevelingen
  65 De invloed van de doctrine op de rechtspraak
  Verougstraete I.

  1983

  p.1 Het onroerend goed en zijn huidige problemen
  Van Avermaete P.
  13 Het appartementenrecht en de mede-eigendom
  Vileyn M.
  53 Aktuele problemen van het vruchtgebruik
  Vandenberghe H.
  89 De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden
  Kokelenberg J.
  169 Bezit geeft verscheidene titels
  Heyvaert A.
  197 Tegenstelbaarheid van huurcontracten bij eigendomsoverdracht
  Merchiers Y.
  213 Samenloop van preferente aanspraken
  De Corte R.
  243 Verkopen en betaald geraken
  De Caluwee A.
  261 Hinder uit nabuurschap en rechtsmisbruik
  Derine R.
  293 Beschouwingen over de onroerende natrekking: het recht van erfpacht
  Werdefroy F.
  343 Informatie tot zekerheid
  De Corte R.
  363 Loonbeslag, loondelegatie en loonoverdracht: problemen bij de evenredige verdeling
  Top F.
  413 De rangregeling na uitvoerend beslag en faillissement
  Engels C.
  443 Roerende leasing en eigendomsrevindicatie
  De Keyser L.
  457 Onroerende leasing
  Charlier A.
  479 Eigendom morgen
  Van Neste F.
  495 Verbintenissen (1974-1980)    Overzicht van rechtspraak
  Kruithof R.
  757 De meerpartijen overeenkomst
  Dirix E.
  795 De meerpartijen overeenkomst in Nederland
  Hardenberg L.
  839 Medische fout, sterilisatie en medische experimentatie
  Vandermeersch D.
  865 Wet op de handelspraktijken (1976-1982)    Overzicht van rechtspraak
  De Vroede P.
  1049 Rechterlijk gebod en verbod in Engeland, in het bijzonder in het contractenrecht
  Herbots J.H.
  1111 De feitelijkheid in het kort geding
  Rommel G.
  1141 Enkele belangrijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden (1980-1983)    Overzicht van rechtspraak
  Afdeling Burgerlijk Recht van de Rijksuniversiteit van Leiden