• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  2008

  p.1 Transplantatie van organen: opnieuw bezien    De redactie privaat
  MAEIJER, J.
  9 Algemene systematiek van voorrechten
  JANSEN, R.
  77 Staatsaansprakelijkheid wegens schending van het Europese gemeenschapsrecht in Belgiƫ en Nederland
  VAN OEVELEN, A., WISSINK, M., MEIJER, R.
  161 Recht van de Europese Unie: Rechtsbescherming 2000-2007    Overzicht van rechtspraak
  VAN DEN BOSSCHE, A., PRINSSEN, J.
  305 Het contractsbegrip op dieet?    De redactie privaat
  STORME, M. E.
  321 (Feitelijk?) vooruitlopen op de vernietiging en de ontbinding van contracten
  BAECK, J.
  375 Van bepaalde duur naar onbepaalde duur en terug
  CLAEYS, I., PHANG, L.
  467 De schorsing van verbintenissen
  CORNELIS, L.
  511 De buitengerechtelijke vervanging van de schuldenaar vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Handelskoop en aanneming zetten de toon
  GELDHOF, W., SOMERS, M.
  555 Nietigheid van een samenhangende overeenkomst: Is er ruimte voor een sneeuwbaleffect?
  SAMOY, I.
  603 Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht
  VAN OEVELEN, A.
  643 Burgerlijk recht (2002-2006)    Overzicht van Nederlandse rechtspraak
  X.
  645 Personen- en familierecht
  BRUNING, M., PUNSELIE, E., JANSSEN, J., MELLEMA-KRANENBURG, T.
  681 Goederenrecht
  PETER, J., SNIJDERS, H., JANSSEN, J., DRIESSEN-KLEIJN, J.
  724 [Rechtshandeling en overeenkomst] Totstandkoming: precontractuele fase
  HOUBEN, I.
  731 Uitleg van rechtshandelingen
  DE TAVERNIER, P.
  741 [Rechtshandeling en overeenkomst] Redelijkheid en billijkheid
  REURICH, L.
  745 [Rechtshandeling en overeenkomst] Nietigheid
  VAN DER WEIDE, J.
  755 Wilsgebreken en vernietigbaarheid
  KNIGGE, M.
  765 [Rechtshandeling en overeenkomst] Algemene voorwaarden
  HIJMA, J.
  779 Niet-nakoming en ingebrekestelling
  HEBLY, J., KIKKERT, A.
  784 Niet-nakoming en opschortingsbevoegdheid
  REURICH, L.
  785 Overeenkomst en derden
  SCHEENJES, D.
  793 Koop en verkoop
  DUYNSTEE, M.
  801 Aanneming van werk
  HEBLY, J., KIKKERT, A.
  814 Onrechtmatige daad algemeen - Schadevergoeding
  JANSEN, K.
  839 Beroepsaansprakelijkheid
  SCHULLER-HOEKSTRA, J.
  851 Overheidsaansprakelijkheid
  DE TAVERNIER, P.
  862 Risico-aansprakelijkheden
  DE TAVERNIER, P.
  885 Overige verbintenissen uit de wet
  ZIPPRO, E.
  907 De betrekkelijkheid van de geschonden norm. Een verweer dat dwingt tot principiĆ«le keuzes    De redactie privaat
  LINDENBERGH, S.
  913 Grondwettigheidstoetsing door de rechter als 'list van de rijke'? Methodologische en andere vragen bij processen van rechtsverandering
  ADAMS, M., VAN DER SCHYFF, G.
  979 De Belgische rechtstraditie: van een lang zoeken naar onafhankelijkheid naar een verlangen naar afhankelijkheid?
  HEIRBAUT, D., STORME, M. E.
  1043 Privaat bankrecht (1999-2007)    Overzicht van rechtspraak
  WYMEERSCH, E., STEENNOT, R., TISON, M.
  1277 Een Europese verordening over het contractenrecht en de aftocht van het gemeenschapsrecht    De redactie privaat
  WISSINK, M.
  1287 Over alimentatieovereenkomsten en echtscheiding (en ook een beetje over odysseus)
  SWENNEN, F.
  1349 The future of European social policy
  WEISS, M.
  1383 De broederschap van de Heilige Ivo en de Gentse advocaten tijdens het ancien regime op zoek naar sporen van de cultus van de Heilige Ivo in het graafschap Vlaanderen, maar vooral te Gent
  VAN PETEGHEM, P.
  1411 Bijzondere overeenkomsten: Koop en aanneming (1999-2006)    Overzicht van rechtspraak
  STIJNS, S., TILLEMAN, B., GOOSSENS, W., KOHL, B., SWAENEPOEL, E., WILLEMS, K.