• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  1993 - Lustrum

  1 Het TPR verdertigd
  Marcel Storme
  2 Toespraak ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het TPR
  Gustaaf Baeteman
  3 Recht op recht
  Marcel Storme

  1993

  p.1 En nog over de gerechtelijke achterstand    De redactie privaat
  Baeteman G.
  5 Bescherming van individuele rechten op basis van normatieve aansprakelijkheid in het Europese Gemeenschapsrecht
  Van Gerven W.
  37 Het Francovich-arrest en onrechtmatige wetgeving naar Nederlands recht
  Bok A.J.
  61 Onzorgvuldige en onjuiste informatie bij de contractsluiting in het Zuid-Afrikaans recht
  Van Huyssteen L., Vander Merwe S. en Herbots L.H.
  75 De verenigbaarheid van milieubeleidsovereenkomsten met het Europees kartelrecht
  Bouckaert J.
  125 Outplacement: een arbeidsrechtelijk onvolmaakte manier van afscheid nemen
  Neyt K.
  199 De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk 1989-1991    Overzicht van rechtspraak
  Delva J., Meersschaut F.
  391 Het Recht als Kosmopolis    De redactie privaat
  Storme M.
  393 Rechtssociologie: sociale problemen en beleid in Belgiƫ
  Van Houtte J.
  429 De theorie van het verbreken van het oorzakelijk verband door de tussenkomst van een wettelijke of contractuele verplichting
  Faes K.
  473 Problemen van internationaal faillissementsrecht in een Belgisch en rechtsvergelijkend perspectief
  Colle Ph.
  513 Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht (1985-1992)    Overzicht van rechtspraak
  Erauw J., Bouckaert F., Claeys M., Lambein K., Wauters W., Wylleman B.
  751 Gedwongen overdracht en overname van aandelen    De redactie privaat
  Maeijer J.M.M.
  759 Juridische bescherming tegen een (buitenlandse) overname
  Byttebier K.
  843 Over persaansprakelijkheid
  Vandenberghe H.
  895 Het reglement van inwendige orde in vennootschappen
  Laga H.
  933 Vennootschappen (1986-1991)    Overzicht van rechtspraak
  Geens K., Laga H..
  1305 Het Belgische voorzitterschap van de E.G.Ministerraad en de aansprakelijkheid voor milieuschade    De redactie privaat
  Bocken H.
  1313 Rechtsdwaling
  Brunner C.L.H.
  1347 Verdwaald in de jungle van de wet. Biedt rechtsdwaling een uitkomst?
  Bouckaert B.
  1409 De toepassing van het finaliteitsbeginsel van de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
  Gutwirth S.
  1479 De bevoegdheid (1979-1992)    Overzicht van rechtspraak
  Laenens J.